Styrelsen

Styrelsen under verksamhetsåret 2024 består av:
Ordförande
Mikael Bäckman
tel: 040 7506 163 , email: ordforande.ess(a)idrott.fi

Vice ordförande
Lars Eric Bäckman

Sekreterare
Malin Bollström

Kassör
Johan Bäckman
email: johan.baeckman(a)gmail.com

Styrelsemedlemmar
Amanda Silfver
Lina Pihlström

Styrelsesuppleanter
Tove Werner
Sebastian Mattsson